Виконавець: Абрамович P.M.

Тема: Правова безпека і захист довіри як складові верховенства права

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Козюбра МЛ.

Наукова установа: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01