Виконавець: Швець Б.С.

Тема: Правоохоронні органи УНР 1917-1921 рр.

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Пилипчук В.Г.

Наукова установа: Національний , педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01