Виконавець: Цимбал В.О.

Тема: Організаційно-правові основи діяльності Народного комісаріату фінансів Української СРР (1919-1936 рр.)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): длст.н-., проф. Андрусишин Б.І.

Наукова установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01