Виконавець: Сворак С.Д.

Тема: Генеза та трансформація органів державної влади Київської Русі

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): длст.н., проф. Андрусишин Б.І.

Наукова установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01