Виконавець: Рябченко Т.О.

Тема: Референдум як форма безпосередньої гіравотворчості українського народу (теоретичні аспекти)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Федоренко В.Л.

Наукова установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01