Виконавець: Плахтій Ю.В.

Тема: Конфедерація як міжнародно-правове об'єднання держав (теоретичний аспект)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., проф. Опрко P.C.

Наукова установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01