Виконавець: Гелеш А.І.

Тема: Гуманізм у праві: теоретико-правове дослідження

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Грищук О.В.

Наукова установа: Львівський державний університет внутрішніх справ

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01