Виконавець: Андрущакевич Ю.В.

Тема: Конкретизація правових норм (теоретико-правовий аспект)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., проф. Бобровник С.В.

Наукова установа: Київський університет права НАН України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01