Виконавець: Скрипка І.М.

Тема: Публічне право в системі права України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Ковальчук О.М.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01