Виконавець: Піша О.С.

Тема: Вплив преторського права на розвиток права реальної власності Англії

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): проф. Шевченко О.О.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01