Виконавець: Москалюк О.В.

Тема: Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): проф. Безклубий I.A.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01