Виконавець: Красніцький A.B.

Тема: Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Самохвалов В.П.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01