Виконавець: Котенко М.В.

Тема: Системний спосіб тлумачення та його використання в судовій практиці України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): проф. Козюбра МЛ.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01