Виконавець: Замойська Т.М.

Тема: Історія походження та основні етапи розвитку теологічної теорії права

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): проф. Котюк В.О.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01