Виконавець: Джундієт B.C.

Тема: Державно-правовий механізм проведення реформ в Україні у другій половині XIX століття

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Захарченко П.П.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01