Виконавець: Даниленко Ю.О,

Тема: Діяльність правоохоронних органів у період відродження української державності в 1917— 1923 рр.

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Дзейко Ж.О.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01