Виконавець: Верник О.І.

Тема: Ідеї меж державної влади в політико-правовій думці (уточнення теми)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Неліп М.І.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01