Виконавець: Булкат М.С.

Тема: Тенденції розвитку зовнішніх функцій України (теоретико-правовий аспект)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Ковальчук О.М.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01