Виконавець: Бирилкж О.М.

Тема: Шлюбно-сімейне право України ІХ-ХІУ ст.ст.

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): доц. Чехович В.А.

Наукова установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01