Виконавець: Мельник В.П.

Тема: Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодавства

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Заєць А.П.

Наукова установа: Інститут законодавства Верховної Ради України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01