Виконавець: Кірєєва І.В.

Тема: Виникнення світських правових систем в Західній Європі

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Зайчук О.В.

Наукова установа: Інститут законодавства Верховної Ради України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01