Виконавець: Луцька Г.В.

Тема: Юридичні дослідження у Науковому товаристві імені Шевченка (1892-1939 рр.)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н. с.н.с. Музика І.В.

Наукова установа: Інститут держави і і права ім. В.М. Корецького HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01