Виконавець: Котенка O.A.

Тема: Право як регулятор суспільних відносин: теоретико-правовий аналіз ефективності

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Оніщенко Н.М.

Наукова установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01