Виконавець: Каленюк О.М.

Тема: Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці XIX — на початку XX століття

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., проф. Усенко І.Б.

Наукова установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01