Виконавець: Гаврецька М.И.

Тема: Правовий статус української мови у Східній Галичині (1848-1939 рр.)

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): К.Ю.Н., с.н.с. Музика І.В.

Наукова установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01