Виконавець: Кушнір С.М.

Тема: Правові засоби громадського контролю в механізмі правового регулювання

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Бостан С.К.

Наукова установа: Запорізький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01