Виконавець: Міщук В.В.

Тема: Унітарна форма територіального устрою України та окремих держав Європи: порівняльно-правовий аналіз

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Шевченко А.Є.

Наукова установа: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01