Виконавець: Сорокін P.O.

Тема: Державно-правові погляди СоломонаКрима

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Шевченко A.C.

Наукова установа: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01