Виконавець: Прилуцький І.О.

Тема: Свобода засобів масової інформації як невід'ємна умова сучасного громадянського суспільства України: теоретико-правовий аспект

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): К.Ю.Н., доц. Письменицький A.A.

Наукова установа: Донецький юридичний інститут Луганського державного ' університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.01