Sort order: 

Принцип стабільності закону 

Монастирський Д. А.