До каталогу додано 97 українських дисертацій:

 

 

 

1. Мазурик Олена Федорівна - Правовий статус податкового агенту - 12.00.07

2. Олійник Алла Романівна - Правове регулювання податкової застави в Україні - 12.00.07

3. Кравченко Петро Анатолійович - Використання статистики в митній справі - 12.00.07

4. Кривчук-Новак Світлана Георгіївна - Імплементація стандартів країн Євросоюзу в міграційну політику України - 12.00.07

5. Дорохіна Юлія Анатоліївна - Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях - 12.00.07

6. Гейко Валерій Іванович - Адміністративно-правові засади діяльності військових комісаріатів України - 12.00.07

7. Олійник Олександр Миколайович - Правове регулювання охорони надр за законодавством України. - 12.00.06

8. Тимошенко Максим Олександрович - Правове регулювання господарських відносин приватних вищих навчальних закладів - 12.00.04

9. Ваганова Ірина Михайлівна - Запобіжні заходи у трудовому праві України - 12.00.05

10.Проскуряков Павло Дмитрович - Реалізація принципів трудового права при проходженні служби в органах внутрішніх справ України - 12.00.05

11.Сіряченко Наталія Юріївна - Правове регулювання зайнятості в умовах ринкової економіки - 12.00.05

12.Новосельська Ірина Василівна - Вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених трудовим договором - 12.00.05

13.Гошовський Володимир Сергійович - Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб'єктів трудового права - 12.00.05

14.Гриненко Інна Валеріївна - Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників - 12.00.05

15.Усенко Євгенія Андріївна - Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів - 12.00.07

16.Тимофєєв Олексій Олегович - Тлумачення податково-правових норм - 12.00.07

17.Бондаренко Леонід Олександрович - Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах. - 12.00.03

18.Донець Ольга Володимирівна - Правовий режим земель історико-культурного призначення. - 12.00.06

19.Кимлик Роман Володимирович - Доказування у справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх - 12.00.07

20.Завірюха Ганна Сергіївна - Дозвільні процедури у сфері підприємницької діяльності (адміністративно-правовий аспект) - 12.00.07

21.Ковтонюк Алла Миколаївна - Генезис праворозуміння Ганса Кельзена - 12.00.01

22.Мармаш Володимир Ярославович - Попередній розгляд справи судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві України - 12.00.09

23.Чорний Андрій Михайлович - Особливості розслідування вбивств з корисливих мотивів. - 12.00.09

24.Доді Коріна Валеріївна - Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру. - 12.00.11

25.Павлів-Самоїл Надія Петрівна - Філософсько-правовий вимір феномена трудової міграції - 12.00.12

26.Федорчук Іванна Миколаївна - Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України - 12.00.08

27.Попович Віталія Петрівна - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України - 12.00.08

28.Федорак Леся Миколаївна - Призначення покарання за наявності обставин, що його пом'якшують - 12.00.08

29.Пасєка Олексій Федорович - Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження - 12.00.08

30.Кадук Світлана Володимирівна - Криміналістично-довідкові колекції та їх значення в розслідуванні злочинів - 12.00.09

31.Олійник Петро Володимирович - Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення - 12.00.08

32.Карпов Олександр Никифорович - Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців - 12.00.09

33.Іщук Інна Володимирівна - Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів - 12.00.09

34.Рибалка Олександр Валерійович - Субъекты уголовно-процессуального доказывания - 12.00.09

35.Манченко Олена Віталіївна - Фінансово-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні - 12.00.07

36.Співак Марина Вікторівна - Правове регулювання адміністративної відповідальності в галузі охорони здоров'я населення - 12.00.07

37.Міхайліна Тетяна Вікторівна - Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут - 12.00.08

38.Свірін Микола Олександрович - Запобігання органами внутрішніх справ незаконному заволодінню транспортними засобами - 12.00.08

39.Ільєва Наталія Василівна - Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади - 12.00.07

40.Казначеєва Дар'я Володимирівна - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання - 12.00.08

41.Ніколаєнко Наталія Вікторівна - Державно-правові погляди М.М.Ковалевського (загальнотеоретичні аспекти) - 12.00.01

42.Саракуца Марія Олександрівна - Правові засади Спільної зовнішньої політики Європейського Союзу: загальнотеоретична характеристика - 12.00.01

43.Калєніченко Лідія Іванівна - Правозастосовні помилки працівників міліції та способи їх усунення - 12.00.01

44.Сліпченко Олександр Іванович - Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди - 12.00.03

45.Книш Сергій Володимирович - Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з нелегальною міграцією. - 12.00.11

46.Щодра Ольга Юріївна - Правове регулювання руху послуг в Європейському Союзі. - 12.00.11

47.Дудченко Оксана Сергіївна - Колегії органів виконавчої влади незалежної України: історико-правове дослідження - 12.00.01

48.Корейба Ігор Вячеславович - Конституційний Суд України в системі органів правової охорони Конституції України - 12.00.02

49.Галунько Віра Миколаївна - Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні - 12.00.07

50.Яцків Ірина Ігорівна - Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні - 12.00.07

51.Сенченко Людмила Василівна - Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в Україні - 12.00.07

52.Дягілєв Олексій Володимирович - Правовий інститут лобіювання: конституційно-правовий аспект. - 12.00.02

53.Філюк Петро Тодосьович - Юридичне забезпечення захисту земельних прав громадян. - 12.00.06

54.Батожська Олександра Василівна - Договір зберігання автотранспортних засобів - 12.00.03

55.Михайлов Сергій Васильович - Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних послуг - 12.00.03

56.Чуйков Андрій Юрійович - Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ - 12.00.07

57.Стреляний Володимир Іванович - Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій - 12.00.07

58.Журавська Зоряна Валентинівна - Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі - 12.00.08

59.Плахотнік Олег Віталійович - Конституційне право громадян брати участь у всеукраїнських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні - 12.00.02

60.Ворушило Сергій Віктоович - Адміністративно-правова охорона атмосферного повітря - 12.00.07

61.Чиж Юлія Володимирівна - Адміністративна відповідальність за службові правопорушення у сфері земельних відносин - 12.00.07

62.Плетньова Олена Олександрівна - Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні - 12.00.07

63.Кріцак Іван Васильович - Функція надання послуг населенню органами внутрішніх справ України: теоретико-правовий аспект - 12.00.01

64.Ворошилова Інна Валеріївна - Реалізація Лівією міжнародно-правового принципу співробітництва - 12.00.11

65.Палагусинець Олександра В'ячеславівна - Розвиток парламентаризму у практиці міжнародних організацій - 12.00.11

66.Марущак Наталія Володимирівна - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ПОВАГУ ДО ЇЇ ГІДНОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ - 12.00.09

67.Потомська Наталія Анатоліївна - Особливості збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - 12.00.09

68.Сакун Анна Вікторівна - Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна - 12.00.08

69.Сакун Анна Вікторівна - Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна - 12.00.08

70.Жоган Роман Анатолійович - Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні - 12.00.02

71.Самофалов Олександр Леонідович - Адміністративно-правові засади оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку - 12.00.07

72.Зубков Сергій Олександрович - Цивільно-правове регулювання набуття права власності на новостворене нерухоме майно - 12.00.03

73.Ломака Вікторія Сергіївна - Відповідальність сторін за невиконання та неналежне виконання обов'язків за договором перевезення вантажів залізницею - 12.00.03

74.Мудриєвська Людмила Михайлівна - Державно-правові погляди Ф. В. Тарановського - 12.00.01

75.Шумляк Ольга Петрівна - Інститут реєстрації виборців у виборчому процесі України - 12.00.02

76.Глазунова Світлана Миколаївна - Конституційно-правовий статус гірських населених пунктів України . - 12.00.02

77.Пушкарьов Вадим Володимирович - Міжнародно-правові засади торговельної політики Європейського Союзу. - 12.00.02

78.Марчук Валерій Іванович - Адміністративно-правове забезпечення встановленого порядку управління в Україні органами внутрішніх справ. - 12.00.07

79.Гаврильців Марія Теодорівна - Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення природоохоронної функції держави. - 12.00.07

80.Стригун Денис Юрійович - Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів - 12.00.09

81.Нечипоренко Сергій Ігорович - Адміністративно-правові засади проходження служби в органах прокуратури - 12.00.07

82.Мойсак Сергій Мирославович - Акти управління в системі джерел адміністративного права України - 12.00.07

83.Черненко Людмила Миколаївна - Адміністративно-процедурне провадження з надання управлінських послуг органами державної реєстрації актів цивільного стану - 12.00.07

84.Зотенко Оксана Олександрівна - Митне провадження на морському транспорті - 12.00.07

85.Остапенко Тимур Олександрович - Правова система України-Гетьманщини у другій половині XVII - 80-х рр. XVIII ст. - 12.00.07

86.Пшеничнюк Дмитро Владиславович - Колізійний принцип тісного зв'язку у міжнародному приватному праві. - 12.00.03

87.Мельник Роман Сергійович - Система адміністративного права України - 12.00.07

88.Денисова Тетяна Андріївна - Кримінальне покарання та реалізація його функцій. - 12.00.08

89.Гавриленко Олександр Анатолійович - Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор'ї (кінець УІІ ст. до н.е. -перша половина VT ст. н.е.) - 12.00.01

90.Сліденко Ігор Дмитрович - Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави - 12.00.02

91.Олійник Ольга Борисівна - Теоретичні проблеми становлення юридичної риторики як складової теорії держави та права - 12.00.01

92.Солдатенко Оксана Володимирівна - Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здлоров'я в Україні та країнах Центрлаьної Європи - 12.00.07

93.Берлач Наталія Анатоліївна - Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи) - 12.00.07

94.Шостко Олена Юріївна - Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах. - 12.00.08

95.Ковальський Віктор Семенович - Охоронна функція права як соціальний правовий феномен - 12.00.01

96.Сироїд Тетяна Леонідівна - Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному кримінальному судочинстві - 12.00.11

97.Руднєва Олександра Миколаївна - Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку правової системи України: теоретична характеристика - 12.00.01