Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Колісник Віктор Павлович

Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правового регулювання міжнаціональних (національно-етнічних) відносин в Україні. Вперше комплексно досліджено структуру та специфіку міжнаціональних (національно-етнічних) відносин, доведено необхідність врахування національно-етнічного чинника у правовому регулюванні суспільних відносин, суттєво уточнено конституційно-правовий статус національних меншин та його склад, розроблено механізм реалізації прав національних меншин, визначено сутність та особливості національно-етнічної самоідентифікації особи, встановлено правовий зміст національно-культурної автономії, розроблено концептуальні засади регулювання мовних відносин та удосконалення антидискримінаційного законодавства.

Дата захисту: 17.10.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Тодика Юрій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (37,97 KB)