Кошик

VirtueMart
Ваш кошик пустий.

Розділ завантажень

Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Храпунов Ігор Миколайович

Етнічна історія Криму у ранньому залізному віці

 

Анотація: `У дисертації досліджується етнічна історія скіфів, сарматів, готів, алан та інших народів, які мешкали в Криму у ранньому залізному віці. Вивчення наративних, епiграфiчних, нумiзматичних, антропологiчних та археологiчних джерел дозволило реконструювати етнiчну iсторiю Криму у I тисячолiттi до н. е. - першiй половинi I тисячолiття н. е. Етнiчна iсторiя таврiв вивчена протягом усього часу її iснування: вiд початку формування етносу до його асимiляцiї пiзнiми скiфами. Етнiчна iсторiя скiфiв, сарматiв, германцiв, аланiв у запропонованiй роботi стає об'єктом дослiдження з того часу, коли цi народи мiгрували до Кримського пiвострова. Також вивченi етнiчнi процеси, що вiдбувалися внаслiдок контактiв перелiчених народiв один з одним, а також з античними греками. В роботi обговорюються i, за можливiстю, вирiшуються iстотнi задля реконструкцiї етнiчної iсторiї Криму проблеми. Зокрема, про етнiчну належнiсть кизил-кобинської культури, про причини формування рiзних варiантiв культури кочових скiфiв, про спадкоємнiсть пiзньоскiфської культури вiд ранньоскiфської, про час з'явлення в Криму сарматiв, про проникнення до Криму алан та племен, якi входили до готського племiнного союзу.`

Дата захисту: 12.05.2003

Місце захисту: Iнститут археологiє НАНУ

Науковий керівник:


Автореферат (50,11 KB)