Кошик

VirtueMart
Ваш кошик пустий.

Розділ завантажень

Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну UAH 0

Ви економите: 50.00%


Власов Володимир Петрович

Етнокультурнi процеси в Криму у III ст. до н.е. - IV ст.н.е. (за матерiалами лiпної керамiки)

 

Анотація: Дисертацiю присвячено етнiчнiй iсторiї Кримського пiвострова у сарматський час. На пiдставi вивчення значного масиву однiєї з найбiльш етнографiчних категорiй археологiчних знахiдок - лiпної керамiки, iз залученням усiх виданих, а також неопублiкованих матерiалiв з могильникiв Дружне та Нейзац, висвiтлюються етнокультурнi процеси, що вiдбувалися у середовищi варварського населення Пiвнiчно-Захiдного, Центрального та Пiвденно-Захiдного Криму протягом III ст. до н.е. - IV ст.н.е. Класифiкацiя, порiвняльно-типологiчний аналiз та культурно-хронологiчна систематизацiя комплексу кримської лiпної керамiки показують, що вiн складається з декiлькох рiзнорiдних за походженням груп, якi спiввiдносяться з тими чи iншими етнiчними компонентами. На цiй основi вiдтворено послiдовну картину етнiчної iсторiї Криму, в якiй були переглянутi або уточненi окремi попереднi позицiї, а також висловленi деякi новi мiркування щодо складу мешканцiв пiвострова. Встановлено, що в рiзнi часи в Таврицi жили скiфи, таври, сармати, м еоти, носiї зарубинецької культури, фракiйцi, боспоряни, германцi та алани, а також населення, що з'явилось внаслiдок мiксацiї цих народiв. В межах окремих хронологiчних перiодiв простежено змiни в етнiчному складi Криму, визначено час, динамiку та шляхи проникнення рiзних племен, а також характер взаємовiдносин мiгрантiв з мiсцевим населенням. Результати дослiдження стануть в пригодi археологам, якi займаються вивченням та класифiкацiєю лiпної керамiки з пам'яток iнших регiонiв Причорномор'я, вони можуть бути використанi для викладання стародавньої iсторiї Криму та пiвдня України у середнiй i вищiй школi, при пiдготовцi науково-популярних видань та створеннi музейних експозицiй.

Дата захисту: 22.06.1999

Місце захисту: Сімферопольський державний університет

Науковий керівник: Храпунов I.М., к.і.н., доц., 07.00.04. .