Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Пунько Лідія Богданівна

Етноконфесійні процеси в Галичині (1919-1939 рр.).

 

Анотація: У дисертації на основі аналізу широкого кола джерел, здобутків вітчизняної і зарубіжної історіографії досліджено конфесійні аспекти етнічних процесів на прикладі Галичини 1919-1939 рр. У роботі подано динаміку соціальних і демографічних змін у структурі населення регіону, висвітлено сукупність факторів, які мали вплив на формування етноконфесійної мапи Галичини. Розкрито форми й методи етнополітики Польської держави, їх етапи, визначено місце релігійного фактора у формуванні національної політики. Виявлено характер міжконфесійних і міжнаціональних стосунків у Галичині та позицію християнських церков. Комплексно проаналізовано етноідентифікаційні процеси, встановлено співвідношення релігійної і національної ідентичності в самосвідомості населення Галичини.

Дата захисту: 09.06.2009

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Жерноклеєв Олег Станіславович, д.і.н., доц., 07.00.02. .


Автореферат (28,11 KB)