Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Факас Ілона Борисівна

Конституційно-правові принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні.

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемі дослідження конституційно-правових принципів організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні. В ро-боті розглядаються наукові та нормативно-правові джерела, визначається по-няття, зміст та законодавче регулювання конституційно-правових принципів організації та діяльності судів загальної юрисдикції. Здобувачем сформульова-но визначення названих принципів, показані елементи їх змісту та дається їх характеристика та законодавче регулювання. Сформульовано висновки щодо розуміння системи судів загальної юрисдикції, конституційно-правових прин-ципів їх організації та діяльності, даються рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики діяльності судів загальної юрисдикції в процесі за-безпечення конституційно-правових принципів.

Дата захисту: 26.02.2009

Місце захисту: Інститут права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Науковий керівник: Олійник А.Ю., к.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (27,78 KB)