Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Кінаш Богдан Степанович

Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації

 

Анотація: У дисертаційному дослідженні розглянуто теоретичні та практичні проблеми реалізації конституційно-правових норм. Аналізуючи науковий доробок вчених, юристів, інших фахівців українського та зарубіжного законодавства, автором проаналізовано головні концептуальні аспекти наукової розробки проблеми. Розкрито теоретичний потенціал джерельної бази, методологію та методи дослідження. Охарактеризовано змістовні, структурні, функціональні та онтологічні особливості конституційно-правових норм, їх роль і місце в національній правовій системі. Дано пояснення і з'ясовано зміст основних функцій Конституції і конституційно-правових норм та визначено сутність і соціальну цінність останніх. Проведений комплексний аналіз поняття та форм реалізації конституційно-правових норм. При цьому проаналізовано специфіку кожної з форм та виявлено їх особливості. Окремо автором проведено дослідження об'єктивних закономірностей застосування як особливої форми реалізації конституційно-правових норм. У роботі визначено й проаналізовано концептуальні засади здійснення сучасної конституційно-правової реформи в Україні. Обґрунтовано перспективні напрями, шляхи, засоби, умови і цілі удосконалення реалізації конституційно-правових норм.

Дата захисту: 28.03.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Солоненко Олег Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.02. .


Автореферат (24,09 KB)