Кошик

VirtueMart
Ваш кошик пустий.

Розділ завантажень

Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Чечерський Віктор Іванович

Конституційно-правовий статус органів прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні (порівняльно-правове дослідження)

 

Анотація: Дисертація присвячена компаративному дослідженню конституційно-правового статусу, організації й функціонування органів прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні. Вперше на рівні дисертаційного дослідження висвітлюється еволюція органів прокуратури в названих державах з 1989 року по теперішній час, причини та умови, які цьому сприяли, правові позиції практиків та науковців з цих питань. Досліджується місце прокуратури в системі органів державної влади у названих державах, особливості та принципи її системи, а також специфіка субординаційних відносин у ній, проблеми забезпечення гарантій діяльності цієї інституції та шляхи їх вирішення. Здійснено порівняльну характеристику завдань і функцій прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні. Вказується на переваги та недоліки окремих видів прокурорського реагування в досліджуваних державах та обґрунтовується необхідність впровадження в Україні такого виду реагування прокурора, як `застереження`. Сформульовано концептуальні положення й обґрунтовано нові пропозиції і висновки з досліджуваних питань із врахуванням позитивного досвіду інших досліджуваних держав.

Дата захисту: 24.11.2006

Місце захисту: Ужгородський національний університет

Науковий керівник: Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (25,43 KB)