Кошик

VirtueMart
Ваш кошик пустий.

Розділ завантажень

Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Козодой Леонід Михайлович

Конституційно-правовий статус субєктів виборчого процесу в Україні

 

Анотація: Дисертація присвячена вивченню конституційно-правового статусу суб'єктів виборчого процесу в Україні. В роботі сформульована авторська дефініція поняття суб'єкта виборчого процесу та його ознаки. На підставі різних критеріїв та характеристик запропоновано власну класифікацію суб'єктів виборчого процесу. Обґрунтовані елементи конституційно-правового статусу суб'єктів виборчого процесу в Україні. Охарактеризо-вані індивідуальні та колективні суб'єкти виборчого процесу, що реалізують своє виборче право, та сформульовані положення, які сприятимуть удосконаленню їх конституційно-правового статусу. Дослід-жено статус групи суб'єктів, які забезпечують реалізацію суб'єктами виборчого процесу активного та пасивного виборчого права. Аналізуються конституційні принципи виборчого права та необхідність їх дотримання суб'єктами виборчого процесу. Визначено та охаракте-ризовано систему гарантій, що створюють сприятливі умови та забезпеч-чують фактичну реалізацію суб'єктами виборчого процесу своїх прав. Досліджено відповідальність суб'єктів виборчого процесу, її види ознаки та форми реалізації. Рекомендовано низку заходів, спрямованих на вдосконалення конституційно-правового статусу суб'єктів виборчого процесу в Україні.

Дата захисту: 20.10.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Колодій А.М., д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.02


Автореферат (25,18 KB)