Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Опанасюк Наталія Анатоліївна

Конституційно-правові основи туризму в Україні.

 

Анотація: В дисертації досліджуються конституційно-правові основи туризму в Україні як гарантії реалізації людиною прав і свобод під час здійснення туристичних подорожей (право на свободу пересування, відпочинок, охорону здоров`я, безпечне для життя і здоров`я довкілля, задоволення духовних потреб, участі у культурному житті, а також право на доступ до культурних цінностей тощо), теоретичні й практичні проблеми його становлення й розвитку. Розкрито поняття туризму, надана його дефінітивна характеристика за формою, суттю та змістом. Сформульовано право на туризм за суттю, змістом і формою, а також з`ясовано його юридичну природу. У дисертації визначені та проаналізовані основні елементи конституційно-правових основ туризму в Україні, виокремлено систему законодавства України про туризм і здійснено аналіз його норм на предмет відповідності Конституції України, чинному законодавству, новітнім світовим тенденціям законотворчості в сфері туризму та практики застосування. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про туризм та механізму його реалізації.

Дата захисту: 27.05.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.0212.00.02


Автореферат (24,73 KB)