Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Петрів Ігор Миколайович

Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

 

Анотація: `У дисертації досліджуються актуальні теоретичні і практичні проблеми з питань національної безпеки, організації та діяльності органів національної безпеки як України, так і зарубіжних країн, а також Ради національної безпеки і оборони України. Робота містить визначення таких понять: національна безпека`, складові національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України` та її конституційно-правовий статус. У ній запропоновано авторську концепцію принципів формування та функціонування Ради національної безпеки і оборони України, здійснено кваліфікацію основних функцій Ради національної безпеки і оборони України, проведено аналіз організації та діяльності органів національної безпеки з використанням військово-політичної моделі держави, який дав змогу запропонувати концепцію реформування структури органів національної безпеки та Ради національної безпеки і оборони України. З урахуванням предмета дисертаційного дослідження проаналізовані комплексні проблеми діяльності органів національної безпеки, чинне законодавство України про національну безпеку та внесені конкретні пропозиції щодо його вдосконалення.`

Дата захисту: 24.09.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., проф., член-кор. НАН України12.00.02


Автореферат (21,15 KB)