Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Зан Михайло Петрович

Етнічні процеси на Закарпатті (1989-2001 рр.).

 

Анотація: У дисертації вперше в українській етнології досліджено етнічні процеси на Закарпатті (1989-2001 рр.). На основі критичного підходу аналізуються результати переписів населення 1989 і 2001 рр., природного приросту населення області, міграційних процесів. Дається оцінка міжетнічним шлюбам на Закарпатті як індикатору етнодемографічних процесів. Етнополітичні процеси в краї проаналізовано на основі архівних документів, що вперше вводяться в науковий обіг. Засвідчено протистояння національно-демократичної та партійно-номенклатурної еліт краю 1989-1991 рр., активізацію політичного русинства та представників етнонаціональних меншин Закарпаття.

Дата захисту: 03.07.2003

Місце захисту: Ужгородський національний університет

Науковий керівник: Тиводар М.П., д.і.н., проф., 07.00.05. .


Автореферат (34,07 KB)