Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Князевич Руслан Петрович

Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики

 

Анотація: У дисертації досліджуються теоретичні та практичні проблеми виборів Президента України як однієї з основних форм безпосередньої демократії. В роботі сформульовано поняття виборів Президента України як однієї з пріоритетних форм прямого народовладдя та як складової частини інституту виборчого права України. Досліджуються функції інституту виборів Президента України як політичного владоустановчого суспільно-правового явища в системі конституційного ладу України. Пропонується авторська класифікація принципів виборів Президента України залежно від сфери їх застосування і цільового призначення. Подано авторське визначення та класифікацію функцій виборів Президента України. Запропоновано авторське визначення та авторську концепцію механізму виборів Президента України. Аналізується процес становлення інституту виборів Президента України, пропонується його авторська періодизація. Дано авторське визначення виборчого процесу по виборах Президента України та сформульовано авторську концепцію стадій (етапів) виборчого процесу по виборах Президента України і шляхів їх вдосконалення. Сформульоване авторське визначення та дано класифікацію гарантій виборів Президента України і пропозиції щодо їх вдосконалення. Виходячи зі стану сучасного правового регулювання виборів Президента України, розглядаються шляхи і форми його вдосконалення.`

Дата захисту: 07.12.2002

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., член-корр. НАНУ, 12.00.02. .


Автореферат (27,08 KB)