Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Заворотченко Тетяна Миколаївна

Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

Анотація: В дисертації досліджуються теоретичні і практичні проблеми гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджена їх еволюція, поняття і місце в системі конституційного ладу України. В дисертації визначені і проаналізовані основні критерії класифікації гарантій прав і свобод людини і громадянина, а також надана обґрунтована характеристика системи гарантій. Особлива увага приділена аналізу нормативно-правових гарантій (норми-принципи, юридична відповідальність, обов'язки), що гарантують права і свободи людини і громадянина. Здійснена змістовна характеристика організаційно-правових гарантій, які покликані сприяти реалізації нормативно-правових гарантій, їх класифікація. Внесені практичні пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства в галузі гарантій прав людини. Проведено аналіз міжнародних нормативно-правових і міжнародних організаційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Обґрунтована необхідність проведення систематизації законодавства в галузі прав людиниі прийняття комплексної наукової Концепції розвитку українського законодавства з метою приведення його у відповідність з міжнародними стандартами.

Дата захисту: 15.11.2002

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погорілко В.Ф., д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (23,92 KB)