Кошик

VirtueMart
Ваш кошик пустий.

Розділ завантажень

Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну UAH 0

Ви економите: 50.00%


Хасан Хассан Хамдан

Історико-культурний феномен Марі (за археологічними даними)

 

Анотація: `Роботу присвячено узагальнюючiй характеристицi археологiчного комплексу давньосхiдної держави Марi. В роботi проведено комплексне дослiдження пам'ятникiв архiтектури, образотворчого мистецтва, скульптури, матерiальної культури тощо з метою створення iсторико-культурного портрета цiуї держави. Доведено, що в Марi виникають першi палаци в Месопотамiї, якi пов'язанi з особливостями географiчного положення цiуї держави та раннiм формуванням класового суспiльства. Виявленi особливостi технiки будiвництва, виготовлення i добування будiвельних матерiалiв, спорудження царських палацiв, сакральних будiвль та жител. Показанi принципи i закономiрностi формування ``культурного феномена`` Марi як цивiлiзацiї, яка iснувала на межi месопотамського i сирiйського свiтiв i створила своу особливе i неповторне iсторичне явище. Основнi результати роботи можуть бути використанi при написаннi пiдручникiв, розробцi загальних лекцiй та спецкурсiв з iсторiї стародавнього свiту, археологiї та iсторiї країн Сходу.`

Дата захисту: 14.11.2000

Місце захисту: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Станко Володимир Никифорович, д.і.н., проф., 07.00.04. .