Розділ завантажень

08 - Економічні науки08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки (140)

08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини (135)

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством (296)

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (1028)

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (160)

08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (104)

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (71)

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (239)

08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (175)

08.00.10 - Статистика (24)

08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (92)

08.01.01 - Економічна теорія (436)

08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки (28)

08.02.02 - Економіка та управління науково-технічним прогресом (101)

08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою (523)

08.03.01 - Статистика (48)

08.03.02 - Економіко-математичне моделювання (290)

08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит (456)

08.05.01 - Світове господарство і міжнародні відносини (302)

08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами (1200)

08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (416)

08.07.01 - Економіка промисловості (178)

08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК (635)

08.07.03 - Економіка будівництва (37)

08.07.04 - Економіка транспорту і зв'язку (125)

08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг (81)

08.08.01 - Економіка природокоистування і охорони навколишнього середовища (182)

08.09.01 - Демографія, економіка праці та соціальна політика (195)

08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (276)
Назва Автор Ціна Pік Оновити


Востаннє змінено: четвер, 26 квітень 2018 11:13