Розділ завантажень

Додано 134 роботи зі спеціальності 12.00.00 за 2010 рік.

 


АНДРУШКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - ГЕРОНТОЛОГІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ

АРЄШКІНА СВІТЛАНА НАЗАРІВНА - КВАЛІФІКАЦІЯ РОЗКРАДАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ

АРСЕНТЬЄВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

БАКАЙ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА - Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні

БАНДУРКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - КРИМІНАЛЬНО–ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ

БАЧУН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

БЕВЗЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - СУБ’ЄКТИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

БЕРНАЗЮК ІННА МИКОЛАЇВНА - КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

БИТЯК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ - ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

БІЛИК ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ - ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

БЛАЖІВСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ - КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

БОГАЧОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

БОГДАН АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ - Правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у контексті вимог законодавства ЄС

БОНДАРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України

БУЛАХ ІРИНА ГЕОРГІЇВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

БУРДА СТЕПАН ЯРОСЛАВОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ І РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ

ВАСИЛЬЄВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШТАБІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ВЕРБЕНСЬКИЙ МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ - ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

ВОЛКОВИЧ ОЛЕНА ЮРІЇВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ

ГАЛІМШИНА ГАННА В’ЯЧЕСЛАВІВНА - ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

ГАЛІЦИНА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

ГАЛЬЧЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА - УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ГАПОНЕНКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА - ЗАКОННІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ГНАТЮК СТЕПАН СЕРГІЙОВИЧ - СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ

ГНЄТНЄВ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ - КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СПРИЯННЯ УЧАСНИКАМ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УКРИТТЯ ЇХ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРЯНКА ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС (ЗА КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)

ГУБІНА ГАННА ЛЕОНІДІВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ З МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ (фінансово-правовий аспект)

ГУРСЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

ДАНИЛІВ ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ - ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ДЕМБІЦЬКА СУСАННА ЛЕОНІДІВНА - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЕМЧЕНКО СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

ДЕРЕВНІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ - ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ДЕРКАЧЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА - РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ МІЖДЕРЖАВНОГО УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

ДЕШКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА - ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДЗЮБА ІГОР ІГОРОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

ДРЕМЛЮГА КИРИЛО ОЛЕГОВИЧ - ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

ДУРАВКІН ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

ДУТКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА - ЮРИДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

ДЯДЮК АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЕННАН РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ЄГОРОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА - КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДИНОЮ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ОЗНАКИ

ЄПІФАНОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА - Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

ЗАБОРОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ - ПРАВОВА ПРИРОДА АКЦІЙ ТА ПРОЦЕДУРА ЇХ КОНВЕРТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

ЗАЗИМКО ОКСАНА ІВАНІВНА - КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОДРУЖНІМ ВБИВСТВАМ

ЗЛИВКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЗРАЖЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ - КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ РОСЛИН

ІВАНИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КІРМАЧ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

КЛИМЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

КЛИМКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА

КЛЮЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

КОВБАН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

КОВТУН НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА - ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ВИДИ ДОДАТКОВИХ ПОКАРАНЬ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

КОМАРИНСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА - МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ НАВМИСНИХ ВБИВСТВ, ЗАМАСКОВАНИХ ПІД НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК АБО САМОГУБСТВО НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

КОРЖ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ - РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КОСТЮХІНА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА - ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ: НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

КОЦЮБА РУСЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА - КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЯДЕРНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ

КРАВЧЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ - КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ В МІСТАХ

КРИХ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА - НЕЗАКОННА ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

КУБАРЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА - РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА

КУДЛАЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ - КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ВАНТАЖІВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ З РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ЛАЗАРЕНКО ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА - КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ЛІТВІНОВА ІРИНА ФЕОФАНІВНА - ГАРАНТІЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ЛЮБИМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАЙСТРЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА - КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ПРЕДМЕТАМИ ЯКИХ Є ЗБРОЯ, БОЙОВІ ПРИПАСИ ТА ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ

МАКАРОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА - ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МАКСИМЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

МАЛЯР ГАННА ВАСИЛІВНА - ПОЛІТИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

МАЛЯРЧУК НАЗАР ВІКТОРОВИЧ - ПРИВАТНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

МАНДРИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

МАНЬКО ДЕНИС ГРИГОРОВИЧ - ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА

МАРТИНЮК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ЖІНКИ В УКРАЇНІ (Х – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.)

МАСЛОВА ЯНА ІВАНІВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ

МЕДВЕДЄВ ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

МЕДВЕДЬКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ

МЕЛЬНИЧУК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА - ‘ЗЛОЧИН’ ТА ‘ПОКАРАННЯ’ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

МИКИТИН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні

МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА - ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ПРАВОТВОРЧОСТІ І ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

МИНЮК ОЛЕНА ЮРІЇВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

МІЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

МУКШИМЕНКО АЛЛА ПЕТРІВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

НЕМЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ - ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

НІГРЕЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕКИ МОРСЬКОГО СУДНА

ОМЕЛЬЯНЧИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА, ЩО ПОСЯГАЄ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

ОНАЦЬКИЙ ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

ОНІЩУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ - КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕФЕРЕНДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

ОПЕРУК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ - МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ

ОТРОШ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ - СТАТУС СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ПАВЛІК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА - ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ

ПАВЛОВИЧ-СЕНЕТА ЯРИНА ПАВЛІВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ

ПАНТАЛІЄНКО ЯРОСЛАВА ПЕТРІВНА - ПРОЦЕДУРА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

ПАТИК ЛЕСЯ ЛЕОНІДІВНА - КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДРОБЛЕНОГО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

ПОДОЛЯК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА - ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ ТА НЕУКЛАДЕНИМИ В УКРАЇНІ

ПОЖАР ВАДИМ ГЕОРГІЙОВИЧ - ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ПОПОВИЧ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ - УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

ПОТАПОВА СНІЖАНА МИХАЙЛІВНА - АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ

РИБАЧЕК ВАЛЕНТИН КІНДРАТОВИЧ - ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РИНАЖЕВСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

РОЗВАДОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

РОМАСЬКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

САВЄЛЬЄВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

САДОВОЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - Правове регулювання виробництва зерна в Україні

САРАНА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

СИНИЦЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ - КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ

СЛАВОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КРЕДИТНИХ СПІЛОК

СЛІНЬКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ГЕНЕЗИС ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

СОКОЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІДІКСТОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ТЕРОРИЗМОМ

СОРОКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА - КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ

СТАРОДУБОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА - ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ

СТАЦЕНКО АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

СТЕЦЕНКО ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

СТОЛБОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОВС УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ

СТОЯНОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ - ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ТАТЬКОВА ЗОЯ ФЕДОРІВНА - ПІДСТАВИ, ВИДИ ТА ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТРИНЬОВА ЯНА ОЛЕГІВНА - КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ІЗ СПІВЧУТТЯ ДО НЕЇ

УДАЛОВ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФРОЛОВА НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА - ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ

ХОМИШИН ІРИНА ЮРІЇВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВПРАЦІ ОВС ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

ХОХЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У СФЕРІ ОСВІТИ

ЧЕПИС ОЛЕСЯ ІВАНІВНА - ІНТЕРЕСИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: СУТНІСТЬ, МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ

ШИЛІН ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ - ПРЕЮДИЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ШИШКА ІГОР РОМАНОВИЧ - ДОГОВІР НА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ШНЯГІН ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ - РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ШТИХ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА - ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДІВ ЯК СУБ`ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ШУРУПОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЩЕРБАКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ - ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ

ЯВОРСЬКИЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ - СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЯКИМЧУК НАТАЛІЯ ЯКІВНА - ПРАВОВИЙ СТАТУС РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

ЯНЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА - КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС ПРИ ПРОВАДЖЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ

ЯРЕМКО ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНА - БЛАНКЕТНІ ДИСПОЗИЦІЇ В СТАТТЯХ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ЯРЕМЧУК КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ - АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ЯЦЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ - ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ